Om Hvidovrelisten

Den 1. maj 2001 samledes en bred kreds af engagerede Hvidovreborgere for – på tværs af de traditionelle partiskel – at stifte en lokalpolitisk liste til gavn for Hvidovre. Mange oplevede et stort behov for en fornyelse og en forbedring af den politiske beslutningsproces/ændring af magtstrukturen i Hvidovre.

Hvidovrelisten ønsker en mere demokratisk og decentralt styret kommune, hvor inddragelse af berørte borgere og interessegrupper er en naturlig del af beslutningsprocessen.

Hvidovrelisten vil arbejde for størst mulig kvalitet og tilfredshed i Hvidovre i overensstemmelse med, hvad der er bedst for borgerne i Hvidovre.

Hvidovrelisten – som liste H – har ved alle kommunalvalg siden starten i 2001, bortset fra i 2005, opnået at få indvalgt 3 kandidater i kommunalbestyrelsen.

Hvidovrelisten har gennem alle årene haft stor indflydelse på væsentlige beslutninger til gavn for Hvidovres borgere.

Hvidovrelisten har vist sig langtidsholdbar, og vi oplever, at der er et usvækket behov for Hvidovrelistens indsats, da usympatisk rigid blok- og magtpolitik stadig er det almindelige i Hvidovre.

Ud over det kommunalpolitiske arbejde er Hvidovrelisten også en stærk forening med et sundt og inspirerende foreningsliv. Foreningen er åben for alle, der interesserer sig for Hvidovre, og som vil have indflydelse på kom- munens fremtid. Har du lyst til at blive medlem af foreningen, er du hjerteligt velkommen.

Hvidovrelisten – er en lokal liste fri for partipolitiske bindinger

Hvidovrelisten ønsker:

  • tværpolitisk samarbejde på et åbent, demokratisk og socialt grundlag
  • økonomisk og socialt ansvarlige løsninger

Hvidovrelisten arbejder derfor for

  • et Hvidovre – hvor beslutningerne træffes efter høring af berørte borgere og fag-personer
  • et Hvidovre – hvor det gode argument vinder over skjulte dagsordener og særinteresser
  • et Hvidovre – hvor ideologi og landspolitiske vinde ikke forhindrer de fornuftige løsninger


HVIDOVRELISTEN-  din vej til indflydelse.

 

Hvidovrelistens vedtægter

 

kloever_2013

 

Link til H´s historie

<<<LINK>>> til den gamle hjemmeside Hvidovrelisten fornyede hjemmesiden i 2016 med et både nyt og moderne design. Også i Hvidovre er verden hurtig og omskiftelig, hvorfor siden nu kun indeholder aktuelt stof og aktuelle kommentarer. Da meget af Hvidovrelistens historie var opsamlet på den gamle hjemmeside, har vi bevaret denne, således at interesserede kan følge …