Tilbage til H-meninger

Derfor er H ikke med i Budget 2017

Hvidovres ”Budget 2017” har været omgivet af megen politisk usikkerhed, selvom forvaltningen allerede for næsten et halvt år siden havde udarbejdet et flot og relevant materiale til brug for årets politiske budgetarbejde. Heri var afdækninger af alle politiske områder og besvarelser på relevante politiske spørgsmål med fokus på de væsentligste økonomiske udfordringer.   TAK for det!

Selv om ØU har ansvaret for at tilrettelægge budgetprocessen, har borgmesteren stort set stået i vejen for reelle politiske godkendelser af aktiviteter, forudsætninger og krav frem til budgetvedtagelsen  –  placeret på den senest mulige dato.

Så er det jo også nemmere at undgå protester, men slidsomt for en seriøst arbejdende opposition. Det er nødvendigt, at ledelsesstilen bliver tænkt om, så vi får en kommune, der er moderne, gennemtænkt, og som sætter faglig viden og demokratisk åbenhed i højsædet.

Liste H sætter ikke alene fingeren på mange af de ømme (for nu at sige det mildt!) punkter i årets løb, men vi værner også om vores frihed som tillidsrepræsentanter for borgerne!  Og da vi ikke har tillid til magtflertallet, vil vi da heller ikke vælge den nemmeste løsning: Nemlig at sukre virkeligheden ind ved at gå i budgetforlig!
Og da det ikke er vores opfattelse, at der er tale om reelle forhandlinger fra A+O, er der ingen grund til at spilde tiden på det.

Hvidovrelisten har i 15 år altid leveret et budget i balance, og vi vil ikke være med til besparelser på de borgernære områder, der betyder meget for glæden i hverdagen.Men nu er der så endelig kommet et udspil, hvor V og C er indgået i et såkaldt ”forlig”.

Og som et lyn fra en skyklar himmel får vi således meddelelsen om, at Motionscentret skal nedlægges i sin nuværende form. Forstå det, hvem som kan. Er der virkelig et flertal i Byrådet, der ikke ved, hvad der foregår? Det minder jo i høj grad om overfaldet på Aktivitetscentret for nogle år siden (100 kr/måned)!

Småbesparelser på så væsentlige livskvalitetsområder som musikskolen og stadion og idrætsanlæg siger vi naturligvis også Nej til.

Tidligere års fejlbeslutninger om alt for dyre og uigennemtænkte skolenedlæggelser på grund af fejlagtige børnetal bliver endnu dyrere på grund af en nødvendig udbygning af Holmegårdsskolen.

Jeg får igen-igen-igen lyst til at sige Hvad sagde liste H.

Det skal endvidere pointeres, at liste H fremlægger budgetforslag, der ikke belaster de borgernære goder, da vi finder vore besparelser på områder, hvor der er behov for opstramninger.

Vi mener eksempelvis, at de penge man tog fra aktivitetstilskuddet til børne- og ungdomsarbejde og gav til eliteidrætsklasserne skal føres tilbage. Nye tiltag i skolerne skal naturligvis finansieres af  særskilte tilskud.

Vi mener i det hele taget, at der skal tilføres yderligere beløb til både det frivillige idrætsarbejde og det frivillige sociale arbejde, samt et særligt beløb til ÆldreSagens unikke arbejde i Hvidovre.

Hvidovre er desværre en af de mest støjplagede kommuner i Danmark, og derfor skal der ydes en stærkere indsats til støjbekæmpelse.

Da ejendomsskatternes logik og tilfældighed efterhånden er næsten umulig at forklare, ønsker vi en sænkning og en retfærdigere proces.

Endeligt har det været vigtigt for os at markere alvoren i, at Hvidovre i de seneste erhvervspolitiske analyser er placeret foruroligende svagt. Derfor foreslår vi her en sænkning af skatten. (dækningsafgiften).

Hvidovrelisten prioriterer samarbejde meget højt. Men først og fremmest med og for borgerne. Så i respekt for vores engagerede vælgere har vi i liste H valgt at bevare vores bevægelsesfrihed også i det næste budgetår!

Arne Bech

Hvidovrelisten