H-meninger

Her kan du læse mere om Hvidovrelistens holdning 0g mening om aktuelle emner i Hvidovre

Derfor er H ikke med i Budget 2017

Hvidovres ”Budget 2017” har været omgivet af megen politisk usikkerhed, selvom forvaltningen allerede for næsten et halvt år siden havde udarbejdet et flot og relevant materiale til brug for årets politiske budgetarbejde. Heri var afdækninger af alle politiske områder og besvarelser på relevante politiske spørgsmål med fokus på de væsentligste økonomiske udfordringer.   TAK for det! …