Vi vil bruge det vi allerede har – og det gør vi !

Hvidovres kultur- og fritidspolitik bygger på fire målsætninger: Vi vil bruge det vi allerede har – og bruge det bedre og mere; Vi vil udvikle talenter; Vi vil udvise mod og gå nye veje; Vi vil understøtte begejstring. Umiddelbart gode og lovende politiske målsætninger, som signalerer positiv forandring. Men det er lige præcis det som de frivillige kræfter i idrætsforeningerne allerede gør, i en hverdag der stadigt bliver mere og mere udfordret. Det er imidlertid som om maskinen der skal understøtte det frivillige arbejde kører for nedsat kraft. Foreningerne bruger alt det de har og så lidt til. Men hvis de basale vilkår for driften er utilstrækkelige; fra adgangen til ordentlige omklædnings- og badefaciliteter, til haller, baner og udstyr, har frivilligheden, begejstringen og udviklingen trange kår.

Som konstitueret næstformand og strategi ansvarlig i HIF, er det helt centrale for mig, at medvirke til at sikre en bæredygtig udvikling for foreningen. Det er det som generalforsamlingen forventer af såvel mig som resten af foreningens bestyrelse. Jeg tror dog ikke at jeg omgår sandheden lemfældigt, hvis jeg påstår at vilkårene for at lave foreningsarbejde, bliver mere vanskelig efterhånden som tiden går. Det er et grundvilkår som jeg oplever, i stort set alle byens idrætsforeninger. Det handler i langt højere grad om at finde ressourcer og kæmpe for faciliteter til driften, end at det handler om at udvikle, og det er på sigt dræbende for frivilligheden. Den brænder simpelthen ud!

Her på kanten af endnu en sæson kan jeg i mit netværk konstatere, at foreningerne formentlig vil nå de fleste af deres mål, men det har ikke været uden sværdslag, kompromisser og sindssygt hårdt arbejde at nå dertil. Jeg vil påstå, at der ikke er en eneste forening i Hvidovre, som ikke kan nikke genkendende til mit udsagn. De er alle – stort set – frivillige og de er stadig begejstrede og motiverede, men kommunens handlingsplan på idrætsområdet skal altså udmønte sig i realiteter, så de faciliteter der skal bruges – og bruges bedre, kan understøtte foreningerne i at deres mål. Populistiske og letkøbte udsagn vil man kunne sige, men hvis man eksempelvis fra kommunal side aflyser en hårdt tiltrængt udvidelse af Avedøre Stadion, med argumentet om at det er for dyrt, uden samtidig at anvise alternativer – permanente såvel som midlertidige, begrænser man i stedet for at støtte.

“Ingen elite uden bredde”, er et mantra i HIF, så når jeg læser kommunens udkast til politik på eliteidrætsområdet, er udsagnet; “Samtidig er eliteudøverne nogle vigtige rollemodeller, som vores børn og unge kan spejle sig i, og som viser, at det er muligt at blive blandt de allerbedste idrætsudøvere ved at dyrke sin idræt her i Hvidovre”, spot on. Det er dog interessant læsning, at man i eliteidrætspolitikken videre kan læse, at; “Vi vil gennem målrettet støtte skabe sunde, dynamiske og stærke foreninger, der kan løfte alle sider af talent- og elitearbejdet”, vel vidende at det grundlag blandt andet skabes igennem den kommunale økonomiske satsning på eliteområdet. I bevidstheden om, at Hvidovre Kommune årligt afsætter en million kroner til elitesatsningen, samt at der i det foreliggende oplæg ikke tages stilling til en forøgelse, står ganske enkelt ikke mål med de krav og mål som opstilles for eliteidrættens foreninger.

Jeg tænker, at det er på det politiske niveau, at der skal udvises mod og gås nye veje. Opfordringen skal derfor være; tag ansvar og bring forholdet mellem det som siges og det der gøres i balance, så vil idrætten – såvel elite som bredde – kunne blomstre i vores by.

Med venlig hilsen

Lars Cramer-Larsen

Kandidat til Kommunalbestyrelsen for Hvidovrelisten

Skriv et svar

Your email address will not be published.