Hvidovre vokser !

I Hvidovre Avis kan vi den 13. juni læse om nok et højhus-projekt i Hvidovre, denne gang ved Kvickly og Allingvej-Hvidovrevej.

”Vi vokser” er tit ledsaget af nærmest halleluja-agtige lovprisninger fra flere af Hvidovres politikere, selv om det stort set begrænser sig til, at bygninger bliver højere og folketallet stiger. Nå ja, og så vokser trængslen på vejerne, klassekvotienten i skolerne og køen hos lægerne, for at nævne noget. Men det er knapt så positivt, så det taler vi ikke om. Som ansvarlig for ventelisterne i en af kommunens store idrætsforeninger, kender jeg manglen på hal- og banekapacitet så alt for godt.  Min mening er bestemt ikke, at Hvidovre skal stagnere, men at der skal være en helhedsplan for kommunens udvikling.

Stationsnære områder skal byomdannes, hedder det i kommuneplanen, men hvor er den holistiske strategi, der tager i betragtning, at vi også skal trives i de fortættede områder?

I det boomende og bynære Nordhavn, er det helt store trækplaster de mange friområder i form af kajanlæg ved vandet, grønne lunger og en stor park. Tegningerne af ”Kvickly-byggeriet” har godt nok grønne tage, men der skal ikke kigges mere end to gange for at forstå, hvor lidt af taget, der ville kunne blive et offentligt, grønt område.

Taastrup og Lyngby har også tidligere været nævnt i Hvidovre Avis som gode eksempler på velfungerende bymiljøer. I de renoverede gader blomstrer både handel og udeliv. Og hvor tager vi generelt hen, når vi besøger nye steder? Vi søger mod gågader, grønne områder og havnepromenader.

En helhedsplan for Hvidovre skal netop sørge for ”byrum”, hvor vi har lyst til at være. Desuden skal der blandt andet indtænkes plads til skoler og institutioner, veje og offentlig transport, idræts- og kulturtilbud, grønne områder, rekreation og sundhed, hver gang der bygges flere boliger. Så er jo udfordringen at vi har begrænset med plads, til alle disse nødvendigheder, men være der, det skal de.

Hidtil, synes vækst at betyde flere boliger i højere huse, uden at tage hensyn til resten af samfundmaskineriet. Vi skal dog snarest tænke hele systemet med, for vi er allerede bagud på en række af de førnævnte områder i Hvidovre.

Personligt håber jeg, at den nærmeste fremtid byder på en strategi, der ikke nødvendigvis giver flere Hvidovre-borgere, men hvor vi som allerede bor her, får det bedre.

 

Karoline Cleemann,

Kandidat til KV17 for Hvidovrelisten

Skriv et svar

Your email address will not be published.