Hvidovrelisten

Ny formand

Hvidovrelisten kunne på sin generalforsamling i lørdags præsentere lokallistens nye formand Karoline Cleemann

Efter 4 år på posten gav Hvidovrelistens formand og medstifter, tidligere byrådsmedlem Mona Hammer, stafetten videre til Karoline Cleemann, da den nu 17-årige lokalliste lørdag holdt generalforsamling i Stadionrestaurantens lokaler. Medlemmer mødtes til brunch, inden det formelle møde blev startet, og den nye bestyrelse blev præsenteret og valgt.

I bestyrelsen blev det til udskiftning på to poster, hvor Gitta Stendal og Peter Rytter efter eget ønske blev afløst af Elin Palm og Thomas Skouboe. Alice Bech blev genvalgt som Hvidovre-listens sekretær og Anders Drustrup blev genvalgt til bestyrel-sen. Lars Cramer-Larsen, Finn Blohm og Nynne Glud blev valgt som suppleanter, mens Leif Mejlgren og Peter Rytter blev revisorer.

debat og dialog om lokal boligpolitik

Invitation til debat og dialog om lokal boligpolitik: Hvad skal Hvidovres boligpolitik indeholde? Hvidovre Kommunes byråd er netop nu i gang med at drøfte en lokal boligpolitik, og hvad den skal indeholde. Der er endnu ikke fastsat en dato for, hvornår Hvidovres boligpolitik skal være færdig, eller hvad den konkret skal indeholde. Ej heller hvornår …

Læs mere

Valget – og hvorfor ??

Ole Adrian:”Lad mig på Hvidovre Avis vegne spørge dig om din reaktion på jeres valg?” Arne Bech.”Kristina og jeg tager naturligvis – nu som før – vores rolle i byrådet meget alvorligt. At vi desværre er gået tilbage med et mandat ændrer ikke på det. Der er jo allerede nu sager til politisk behandling, hvor …

Læs mere

Vi vil bruge det vi allerede har – og det gør vi !

Hvidovres kultur- og fritidspolitik bygger på fire målsætninger: Vi vil bruge det vi allerede har – og bruge det bedre og mere; Vi vil udvikle talenter; Vi vil udvise mod og gå nye veje; Vi vil understøtte begejstring. Umiddelbart gode og lovende politiske målsætninger, som signalerer positiv forandring. Men det er lige præcis det som …

Læs mere

Foreningerne – en vigtig grundpille i samfundet

Foreningerne skal behandles med respekt og forståelse, skriver THOMAS SKOUBOE: Hvem husker ikke tiden i den lokale sportsklub, eller når man var på tur med spejderne som barn. Jeg har personligt mange gode minder fra mine år i sportsklubber og andre foreninger. I Hvidovrelisten må der være mange mennesker med samme respekt og forståelse for …

Læs mere